bez daška vjetra


bez daška vjetra
• still air

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.